Жеке кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлік

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2008 жылғы 31 желтоқсандағы
N 1325 қаулысымен бекiтiлген

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi

Қазақстан Республикасының
Елтаңбасы

Жеке кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеу туралы
К У Ә Л I К

Ескерту. Куәлiктiң нысаны жаңа редакцияда – ҚР Үкiметiнiң 26.04.2013 № 402 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi).

______________________________________________
(салық қызметi органының атауы)

Салық төлеушiнiң атауы ________________________________
Тегi _______________________________________________
Аты _______________________________________________
Әкесiнiң аты _________________________________________
ЖСН/(БСН) _________________________________________
Жеке басын куәландыратын құжат ________________________
Орналасқан жерi ______________________________________
Тiркелген күнi ________________________________________
Құрылған күнi _______________________________________

№ _______ Сериясы _____