“Шағын бизнес субъектiлерiне арналған арнаулы салық режимiн, шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимiн қолданатын салық төлеушiлер үшiн салықтық есепке алу саясатының нысанын бекiту туралы” Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 14 қазандағы № 1174 Қаулысы

“Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы” Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы  Кодексiнiң (Салық кодексi) 56-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiлiп отырған шағын бизнес субъектiлерiне арналған арнаулы салық режимiн, шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимiн қолданатын салық төлеушiлер үшiн салықтық есепке алу саясатының нысанын бекiтiлсiн.

2. Осы қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi                                                                                 К. Мәсiмов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2011 жылғы 14 қазандағы
№ 1174 қаулысымен
бекiтiлген Нысан

Шағын бизнес субъектiлерiне арналған арнаулы салық режимiн, шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимiн қолданылатын салық төлеушiлер үшiн салықтық есепке алу саясаты

Ескерту. Нысанға өзгерiс енгiзiлдi – ҚР Үкiметiнiң 27.03.2013 № 278 қаулысымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгiзiледi).

______________________________________________________
(Салық төлеушiнiң Т.А.Ә.)
1. Алынып тасталды – ҚР Үкiметiнiң 27.03.2013 № 278 қаулысымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгiзiледi).
2. Жеке немесе бизнес-сәйкестендiру нөмiрi (ЖСН/БСН)_________________
3. Жүзеге асыратын қызметтiң түрi____________________________________
_____________________________________________________________________
4. Қосылған құн салығын (ҚҚС) есепке жатқызу әдiсi*
______________________________________________________
(бөлек, барабар)
4-1. Салық кодексiнiң 60-3-бабының 2-тармағына сәйкес қорлардың
өзiндiк құнын айқындау әдiсi**: _____________________________________
5. Нысандары дербес әзiрленген салық тiркелiмдерiнiң тiзбесi***:
1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
3) ____________________________________________________

6. Патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын дара кәсiпкердiң салық есепке алуды жүргiзуi (тиiстi төркөзде X көрсетiңiз):

1) осы нысанға 1-қосымшаға сәйкес патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын және қосылған құн салығын төлеушiлер болып табылмайтын дара кәсiпкерлерге арналған салықтық есепке алу кiтабы бойынша                                           _

|_|
2) осы нысанға 2-қосымшаға сәйкес Патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын және қосылған күн салығын төлеушiлер болып табылатын дара кәсiпкерлерге арналған салықтық есепке алу кiтабы
бойынша                                           _
|_|
3) осы нысанға 3-қосымшаға сәйкес қоршаған opтаға эмиссия үшiн төлемақы жөнiндегi мiндеттеменi есепке алу ведомосiн жүргiзу
_
|_|
7. Салықтық есепке алу саясатын сақтауға жауапты адам:
тегi, аты, әкесiнiң аты _______________________________________
лауазымының атауы _____________________________________________
8. Салықтық есепке алу саясатын қабылдау күнi 20__ жылғы «___»
________
Ескертпе:
* Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамалық актiсiне сәйкес бухгалтерлiк есеп жүргiзудi және қаржылық есептiлiктi жасауды жүзеге асырмауға құқығы бар дара кәсiпкерлер толтырмайды;
** Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамалық актiсiне сәйкес бухгалтерлiк есеп жүргiзудi және қаржылық есептiлiктi жасауды жүзеге асырмауға құқығы бар дара кәсiпкерлер ғана толтырады;
*** Салық кодексiнiң 77-бабының 1-тармағына сәйкес нысандарын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген салық тiркелiмдерiне салық төлеушiлер дербес әзiрлеген қосымша салық тiркелiмдерi болған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамалық актiсiне сәйкес бухгалтерлiк есеп жүргiзудi және қаржылық есептiлiктi жасауды жүзеге асырмауға құқығы бар, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 60-3-бабы 2-тармағына сәйкес тауарлар өндiрудi жүзеге асыратын, сондай-ақ орташа өлшемдi құн әдiсiн таңдаған дара кәсiпкерлер толтырады.

Шағын бизнес субъектiлерiне арналған
арнаулы салық режимiн, шаруа немесе
фермер қожалықтарына арналған
арнаулы салық режимiн қолданатын
салық төлеушiлер үшiн салықтық
есепке aлу саясатының нысанына
1-қосымша

Патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын және қосылған құн салығын төлеушiлер болып табылмайтын дара кәсiпкерлерге арналған салықтық есепке алу кiтабы

(басқы бетi)

Дара кәсiпкерлердiң аты жөнi _________________________________________
Бар болса ,салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi (СТН)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Жеке сәйкестендiру нөмiрi(ЖСН)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Жүзеге асырылатын кәсiпкерлiк қызметтiң түрi _________________________
Қызметтiң басталу және аяқталу күнi ___________________________________

Кiрiстердi есепке алу ведомосi

(теңге)

Күнi

Операциялардың атауы

Сомасы

1

2

3

Бiр күнде жиыны

X

Бiр айда жиыны

X

Бiр тоқсанда жиыны

X

Бiр жылда жиыны

X

Ескертпе: Кiтап табыстың түсу ретiне қарай, жұмыс күнiнiң соңында қорытындыны шығара отырып хронологиялық тәртiппен толтырылады. Айдың, тоқсанның, жылдың соңында ай, тоқсан, жыл үшiн қорытынды деректер шығарылады.

Шағын бизнес субъектiлерiне
арналған арнаулы салық
режимiн, шаруа немесе фермер
қожалықтарына арналған
арнаулы салық режимiн
қолданатын салық төлеушiлер
үшiн салықтық есепке алу
саясатының нысанына
2-қосымша

Патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын және қосылған құн салығын төлеушiлер болып табылатын дара кәсiпкерлерге арналған салықтық есепке алу кiтабы

(басқы бетi)

Дара кәсiпкерлердiң аты жөнi _________________________________________
Бар болса, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi (СТН)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Жеке сәйкестендiру нөмiрi(ЖСН)               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Жүзеге асырылатын кәсiпкерлiк қызметтiң түрi _________________________
Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәлiк:
сериясы_______ нөмiрi _______ берiлген күнi _________есепке қойылған
күнi ___________
Қызметтiң басталу және аяқталу күнi __________________________________

Кiрiстердi есепке алу ведомосi

    (теңге)

Күнi

Сату жөнiндегi айналымдар

Өнiм берушiлер берген шот-фактуралар бойынша айналым

Операциялардың атауы

Жалпы сомасы

Оның iшiнде

Операциялар дың атауы

Қосылған құн салығынсыз құны

Қосылған құн салығының сомасы

Қосылған құн салығы салынатын айналым

Қосылған құн салығының сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

Бiр күнде жиыны
Бiр айда жиыны
Бiр тоқсанда жиыны
Бiр жылда жиыны

Ескертпе: Кiтап күн сайын, жұмыс күнiнiң соңында қорытындыны шығара отырып хронологиялық тәртiппен толтырылады. Айдың, тоқсанның, жылдың соңында ай, тоқсан, жыл үшiн қорытынды деректер шығарылады.

Шағын бизнес субъектiлерiне
арналған арнаулы салық режимiн,
шаруа немесе фермер
қожалықтарына арналған арнаулы
салық режимiн қолданатын салық
төлеушiлер үшiн салықтық есепке
алу саясатының нысанына
3-қосымша

Қоршаған ортаға эмиссия үшiн төлемақы жөнiндегi мiндеттеменi есепке алу ведомосi

                                                (теңге)

Күнi

Операциялардың атауы (шығарындылар, төгiндiлер, қалдықтарды орналастыру)

Ластағыш заттың, отынның, қалдықтардың түрi

Өлшем бiрлiгi

Саны

Төлемақы ставкасы

Төлемақы сомасы (теңге)

1

2

3

4

5

6

7

XXX

XXX

Бiр күнде жиыны

XXX

XXX

Бiр айда жиыны

Бiр тоқсанда жиыны

Бiр жылда жиыны

XXX

XXX

Ескертпе: Ведомость операциялардың (шығарындылардың, төгiндiлердiң, қалдықтар орналастыруына) жүргiзiлуiне қарай, тоқсанның соңында қорытындыны шығара отырып хронологиялық тәртiппен толтырылады. Жылдың соңында бiр жыл үшiн қорытынды деректер шығарылады.

Бөлісу

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *